Hur fungerar reklam i media?

marknadsföring reklam

Numera finns det många olika typer av reklam. Förr förekom det endast på vissa platser, exempelvis ute på stan, i tidningen, på radion och på TV:n, om man hade en. Alla dessa platser förekommer det reklam på idag också, men det finns ytterligare att antal plattformar där reklamen går som bäst, nämligen sociala medier. Det finns både reklam som poppar upp från företag, men även reklam via så kallade influencers. Att vara en influencer innebär att vara relativt känd, ha många följare och få många likes på sociala medier. När man är såpass stor att följarna har en tendens att se upp till personen i fråga, kan företag komma att kontakta influencern och göra reklam via hen. Detta är den absolut effektivaste reklamen i dagens samhälle, eftersom vi människor tenderar att anse att en produkt och ett företag är mer pålitligt om man hör det från en person man gillar eller ser upp till, än om företaget gör reklamen själv. Dessutom arbetar de flesta influencers endast med företag som de själva genuint gillar, vilket resulterar i en positivt spiral.

Hur fungerar det rent formellt med reklam på våra medier då? Jo, det skiljer sig från plattform till plattform, men på TV får man köpa in sig. Olika kanaler tar olika höga priser, och i nuläget är det TV4 som har den mest dyra reklamen. Sedan skiljer det även i pris beroende på vilken tidpunkt på dagen som reklamen ska sändas. Detta beror på att det är fler som kollar på TV på kvällen än vad det är under dagen. Därav är det fler som ser reklamen och då ska det kosta ett högre pris eftersom reklamen når ut till fler personer. Det kan ytterligare stiga i prisklass, även fast reklamen sänds på samma kanal och samma tidpunkt. All reklam på TV sänds i så kallade reklamavbrott. Dessa sker mitt i programmen. Om det är ett populärt program på TV, exempelvis Fångarna På Fortet där TV4 har bland sitt högsta tittarantal, är det dyrare att ha sin reklam i dessa reklamavbrott än vad det är i reklamavbrotten för Bonde Söker Fru exempelvis. Men för att göra reklam på exempelvis TV, måste man kontakta den person som arbetar för den kanalen och ansvarar för reklamen. Då planeras det oftast in ett möte, där man diskuterar pris, hur länge reklamen ska gå, om den ska spelas upp i början eller slutet av reklamavbrottet, på vilket program den ska sändas och liknande faktorer som spelar stor roll på hur konsumenten uppfattar företaget.

Vem är det som köper reklamen i media?

Beroende på vart man kollar så är det olika företag som lokaliserar sig på olika plattformar. Bland sociala medier och influencers är det mycket företag som har med livsstil och mode att göra. Exempel på företag som syns ofta på sociala medier och arbetar med många influencers är NA-KD och Chiquelle. De är internetbaserade modeföretag som inte har några landbaserade butiker utan det går bara att handla av dem på nätet. De ger oftast ut kläder till influencers och i gengäld ska de lägga upp bilder på sina kanaler med kläderna på. När det gäller TV på reklam är det till övervägande del nätbaserade casinoföretag som köper reklamen där. Studier visar att den målgruppen som casinon söker är främst bakom TV:n, eller på datorn. Ett exempel på ett casino som har varit lite överallt senaste tiden och som får resultat för alla pengar de lagt ner på reklam i media är Leo Vegas. Mycket tack vare reklam under lång tid och även en bra produkt och tjänst att erbjuda konsumenterna.