Vi vill få nyheter gratis – men på sanningens bekostnad?

I dagens samhälle kostar det pengar att prenumerera på en dagstidning som levereras till brevlådan, men även att läsa den på internet. Detta är något många anser som fel, då nyheter borde vara gratis. Många tycker att det är fel att man ska behöva betala för att ha möjlighet att läsa tidningen, och att det borde vara en självklarhet att kunna få nyheter gratis.

Grävande journalistik, viktigt eller onödig?

Grävande journalister kallar man de journalister som inte bara har som uppgift att rapportera nyheter, utan även att granska dem. Dessa journalister har som uppgift att avslöja vissa förhållanden i händelser som kan vara otroligt svåra och tidskrävande att finna information om. Detta gör de för att se till att inte fel information läcks ut till allmänheten. De gör det även för att få en korrekt vinkel på nyheterna, för att inte ge en felaktig bild till läsarna. Dessa journalister behöver självklart lön, och därför kostar det pengar att få dessa nyheter.

Nyheter på Facebook

De allra flesta i dagens samhälle använder sig av någon typ av de sociala medier som finns, till exempel Facebook. Eftersom att Facebook har så pass många användare är det otroligt lätt att hitta information om saker och ting där. Det är ofta nyheter sprids snabbare på Facebook än vad de gör i tidningar och på nyhetssidor. Det är ofta så att någon person skriver ett inlägg som berättar om en händelse, och denna händelse sprids sedan vidare till alla på Facebook. Dessa nyheter och händelser kommer i många fall från personer som inte vet något säkert om händelsen, utan kanske bara tror sig veta vad som hänt. Detta är det som är farligt med att hitta information på sociala medier, man kan aldrig veta om de stämmer eller inte. Det är ofta så att nyheter sprids på internet som sedan visar sig vara helt annorlunda när fallet granskas ordentligt. Detta kan vara otroligt farligt då det är vissa fall är personer som inte har något alls att göra med fallet som anklagas och behandlas illa, bara för att någon på Facebook skriver att personen hade med saken att göra.

Var det falska nyheter som avgjorde USA:s presidentval?

När det kommer till stora händelser som påverkar många människor är det otroligt vanligt att fakta sprids på sociala medier, ofta fakta som är helt fel. Ett perfekt exempel på detta är när USA skulle välja sin nya president. Detta var en händelse som påverkade nästan hela världen, och många hade åsikter att uttrycka. Detta gjorde att fakta spreds på Facebook som folk trodde på, vilket tros ha påverkat resultatet. Några av alla de saker som då spreds på Facebook var: Hillary Clinton är svårt sjuk och har bara ett år kvar att leva, Donald Trump har sagt att republikanerna är den mest korkade gruppen av väljare i hela USA. Dessa påståenden trodde folk på, och hade det i åtanke när de la in sin röst i valet.